Het een groeiend aantal zonnepanelen, elektrische auto’s en warmtepompen in woningen, geeft steeds meer druk op het laagspanning elektriciteitsnet. Hoe verlaagt Luxxor doucheWTW het piekvermogen van een wijk met 30-40%?

Bestaande laagspanningsnetten zijn vaak niet ontworpen op de toenemende elektrificering én de enorme groei van zonnepanelen. Bij het uitbreiden van de capaciteit van de wijktrafo en/of het aansluiten van (nieuwbouw)wijken worden ook de problemen op hogere netvlakken al snel onderdeel van het project.

De Luxxor Showersave en de Luxxor Hamwells Blue verduurzamen de warmtapwatervraag door een reductie van de douche-energiebehoefte met 50%. Hoe heeft het verduurzamen van de warmtapwatervraag effect op netcongestie?

 • Het verlagen van de vraag, verlaagt winter piek op woningniveau
 • Het verlagen van de vraag, verlaagt gelijktijdigheid op wijkniveau
 • Hoog-efficiënte warmwater opslag, zorgt voor vraagcreatie gedurende piekproductie zonnepanelen en verschuift vraag in de winter volledig buiten de piek.

Zelfs als een individuele woning de aansluitwaarde niet veranderd, verlaagt duurzaam warmtapwater het wijkvermogen met 30-40% per 100 woningen

Hoe kan douche-energie zoveel effect hebben?

Dertig jaar terug was slechts 6% van de warmte-energiebehoefte voor douchen. Door na-isolatie en hoogkwalitatieve nieuwbouw is het aandeel warmtapwater in de gemiddelde woning nu 26% en in nieuwbouw al steeds vaker >50%. Bij toepassen van de hybride warmtepomp stijgt het aandeel warmtapwater in de gasvraag naar 60-80%. Luxxor DoucheWTW vermindert de tapwater-energiebehoefte met 50%. Dat is 12-25% van de totale warmtebehoefte en 30-40% van de gasvraag bij hybride warmtepompen.

Het verminderen van douche-energievraag met 50%, verlaagt direct de energierekening en de druk op het elektriciteitsnet. Het effect is echter breder, hieronder wat voorbeelden:

 • Warmtapwater heeft een hoge temperatuur (>55℃). Op hogere temperaturen hebben warmtepompen een lagere COP. Verminderen van deze vraag verhoogt de gemiddelde COP van een warmtepomp
 • Het maken van douchewater vraagt (kort) een hoog vermogen. Hoog vermogen warmtepompen zijn kostbaar. Daarom wordt een warmtepomp gecombineerd met een tapwatervoorraad of een CV-ketel (hybride). Voorraad vaten kosten ruimte, wat in bestaande bouw de stap naar all-electric soms in de weg staat.
 • Warmtapwater kent naast opwekverliezen (CV-ketel/warmtepomp) ook stilstandsverliezen en leidingverliezen. Aandacht voor de installatie opstelling reduceert deze verliezen. Voor utiliteitsgebouwen is deze verliespost regelmatig groter dan de tapwater vraag.

Wat zijn de verduurzamingsmogelijkheden van tapwater?

De kansen voor duurzaam warmtapwater om bij te dragen aan een lagere netbelasting liggen zowel in vraagvermindering als in opslagkeuzes.

 • 30-60% Besparing op douche energievraag met doucheWTW, warmtewisselaars die de warmte uit het wegstromende douchewater halen. Er zijn doucheWTW’s voor woningen, appartementen, badkamerrenovaties en retrofit ontwikkeld. Ook voor utiliteit zijn er oplossingen. Hiermee vermindert de netbelasting en vergroot de flexibiliteit.
 • Beter laten werken van warmtepompen met hoogwaardige voorraadvaten. Minder verliezen door isolatie en minder doorvoeren én een betere gelaagdheid laten warmtepompen tot 25% beter werken.
 • Meer duurzame elektriciteit direct in de woning gebruiken met warmwateraccu’s (<2% verlies per dag). Een warmwateraccu slaat warmte voor meerdere dagen efficiënt op en overbruggen zo periodes dat de zon even minder schijnt. Veilig en zonder geopolitieke materialen. Verlaagt zowel de zomer- als winterpiek.

Wat is het effect in nieuwbouw

In nieuwbouw wordt tapwater meestal opgewarmd met warmtepompen. Omdat we het piekvermogen laag willen houden, vult de warmtepomp een tapwater voorraadvat. Bij gemiddeld douchegedrag en een gezin van 3 personen wordt dagelijks een 300L vat opgewarmd. Met een 6kWth warmtepomp kost dit ca. 1,25uur. In koude periodes, als de COP van de warmtepomp al lager is, is er dus ook minder tijd voor verwarming waardoor de bij-verwarmer bijspringt.

Energiebehoefte-reductie van warmtapwater met doucheWTW verlaagt dus de laadtijd voor warmtapwater, het risico op bijstook én verhoogt zo de COP van de warmtepomp en de flexibiliteit. Dit zie je niet terug in de berekeningen op basis van de NTA, maar wel in de praktijk.

Ook het juiste ‘voorraadvat’ verlaagt de druk op het elektriciteitsnet. Kies een vat met weinig verliezen (hoog label en minimale aantal spiraalingangen) en een goede gelaagdheid, zodat uw warmtepomp optimaal werkt. Ook dat verlaagt de druk op het elektriciteitsnet.

Warmtapwater in bestaande bouw

In de bestaande bouw is het elektriciteitsnet de laatste 60 jaar ontworpen om samen te werken met het gasnet. Ook is de diversiteit groot in zowel installaties, schilkwaliteit als netconfiguratie. Waar de schilkwaliteit van woningen nog continue verbetert in renovaties, wordt de warmtapwater vraag belangrijker. Veel bewoners en gebouweigenaren zijn zich nog niet bewust van de mogelijkheden van duurzaam warmtapwater om energiekosten en netproblemen te voorkomen.

Natuurlijke momenten voor het denken aan de Luxxor Showersave en/of de Luxxor Hamwells Blue (gelijkvloers toepasbaar) zijn:

 • Woningplan: Bijvoorbeeld bij een renovatieplan bij verhuizing. Het moment om verschillende opties technisch, energetisch en economisch met elkaar te vergelijken.
 • Badkamervervanging: Dit is nog niet een bekent moment waardoor de kans regelmatig wordt gemist. Wanneer in het woningplan een paragraaf is opgenomen, is de kans groter dat bewoners de besparingsoptie meenemen.
 • CV-ketel vervanging bij een hybride warmtepomp: Wanneer de CV-ketel van de hybride-warmtepomp stuk gaat is het goed de resterende gasvraag te onderzoeken. Hoe is de verhouding warmwater-ruimteverwarming nu en zijn er plannen voor verandering (isolatie/ doucheWTW / elektrisch koken). Mogelijk is warmwater opslag, i.c.m. doucheWTW, een goed alternatief geworden voor de CV-ketel. Dat bespaart €300 vastrecht per jaar.
 • Capaciteitsproblemen van elektrische boilers of bij vervangen van nog aanwezige gasgeisers.

Uw project sneller aansluiten, direct energiekosten verlagen en/of douchecomfortklachten oplossen? Luxxor Sustainable Drain Systems denkt graag met u mee over de mogelijkheden! Neem via info@luxxor.eu of +31 (0) 85 0070550 direct contact op met Margot van Gastel