Flexwoningen, bungalows en portiekwoningen

Wat hebben flexwoningen, appartementen, studio’s van een te herindelen kantoorpand, bungalows en portiekwoningen met elkaar gemeen?  Er is weinig ruimte voor warmtapwater installatie én de oplossingen moeten gelijkvloers zijn.

 

Huidige oplossingen

In de huidige all-electric concepten is een opslagvat van 150 / 300L i.c.m. een warmtepomp een vaak gekozen oplossing om het douchecomfort te realiseren (en wanneer er echt geen ruimte, is een elektrische doorstromer een optie). Nadelen zijn respectievelijk een groot ruimte gebruik en een hogere benodigde aansluitcapaciteit (met bijbehorend vastrecht).

 

De Luxxor Hamwells Blue - gelijkvloerse krachtpatser

Vanaf nu kan het ook gelijkvloers anders! Het toepassen van de Luxxor Hamwells Blue (actieve doucheWTW) reduceert de benodigde energie voor warmtapwater direct met ca. 50%1). Het doucheWTW systeem is een slimme combinatie van een hoge kwaliteit douchepijpWTW met een sensorunit en een pompje. Hierdoor kan het systeem gelijkvloers worden ingepast in a) de badkamer achter een voorzet wand of b) de technische ruimte grenzend aan de badkamer

Luxxor Hamwells Blue in technische ruimte

Luxxor Hamwells Blue in de badkamer

Voordelen met Blue-serie voor uw project

  • Een kleinere warmwaterbuffer; Van 192 naar een 110L voor 4 personen (standaard o.b.v. woningborg). Reduceert ruimte én stilstandsverliezen
  • Een groter deel van het warmtapwater kan met de warmtepomp worden ingevuld, minder elektrische bijverwarming, hoger systeem rendement
  • Met een doorstromer kan het gevraagde vermogen veelal binnen de ‘3x16A’ aansluiting.
  • Maakt flex woningen nog flexibeler voor het aantal bewoners 
  • Directe reductie van energiekosten, support in strijd tegen energiearmoede
  • Luxxor Hamwells Blue serie: Compact in badkamer & technische ruimte én weinig bouwkundige aanpassingen; (vloer-inbouwdiepte binnen afdeklaag, wand-inbouwdiepte: 15cm)

Flexibiliteit met aantal bewoners!

De warmtevraag voor tapwater wordt in de BENG2) bepaald op basis van het aantal (berekende) bewoners. Het aantal (berekende) bewoners is weer gebaseerd op het gebruiksoppervlak. In de nieuwe sociale woningvoorraad (herbestemming & flexwoningen, woningen <100m2) is het aantal echte bewoners regelmatig hoger dan het door de norm bepaalde aantal. Hierdoor is de ingeschatte warmtevraag voor tapwater kleiner, met als gevolg een te kleine tapwatervoorziening. Risico’s: een een laag douchecomfort en/of een hoge energierekening. De Luxxor Hamwells Blue doucheWTW geeft één type boiler een grotere flexibiliteit t.a.v. het aantal gebruikers, verduurzaamt en geeft de bewoners een lagere energierekening!

 

1) Afhankelijk van installatiewijze & exacte type doucheWTW

2) BENG berekeningen op basis van NTA8800